android keylogger programmieren click at this page spy equipment italy nokia x2 tracking visa application read article
Kypc

27,50 $

33,2323 €

33,8 €

33,90 €

33,90 €

33,5 €

Ergon 35,00 €

Шановні добродії !

       

Компанія «Дельта-Агро» створена у 2000 році з метою забезпечення галузевих підприємств України насінням сільськогосподарських культур, мінеральними добривами та хімічними засобами захисту рослин.

Багато років нашими стратегічними партнерами у цьому напрямку є відомі вітчизняні і визнані світові виробники хімічних засобів захисту рослин, кращі європейські селекційні центри зі створення високоврожайних сортів та гібридів овочевих культур, а також сертифіковані насіннєві і елітні господарства України з вирощування зернових і технічних культур. Клієнтами нашої компанії є ціла низка відомих українських сільськогосподарських підприємств та закордонні інвестиційні підприємства більш ніж у 20-ти областях України.

Щорічно ми є постійними учасниками багатьох міжнародних та українських спеціалізованих виставок,форумів та конференцій. Товариство «Дельта-Агро» також є співзасновником Всеукраїнської насіннєвої асоціації «Відродження»

З 2006 року наше підприємство започаткувало видавничий напрямок, що безпосередньо пов’язаний із сільськогосподарською галуззю  та  освітянською роботою..

Сьогодні ми пропонуємо професійне   загальноукраїнське видання журнального формату:

- «Овощи и фрукты» (http://www.pro-of.com.ua/) –  це щомісячне видання з практичного застосування світового досвіду в овочівництві і садівництвінформація про сучасні технології вирощування овочевих і плодово-ягідних культур, новини від світових селекційних центрів, інститутів та компанінформація про сортове різноманіття та помологічні особливості культур, актуальні інтерв’ю наших кореспондентів про семінари, виставки, конференції в галузі АПК, цікавий редакційний матеріал про реалізацію передових світових агротехнологій у господарствах, розповідь про успіхи виробників сільгосподарської техніки та спеціалізовані торговельні компанії, наукові організації та багато іншого

Ми впевнені, що шлях розвитку, який обрала професійна команда нашого підприємства, дасть змогу і в подальшому бути корисними партнером для вдалої співпраці.

 

З повагою,

Генеральний директор

Березовський Сергій Петрович

Dear Messrs!

 

The company "Delta Agro" was established in 2000 to provide industrial enterprises of Ukraine with seed crops, fertilizers and crop protection chemicals.

For many years, our strategic partners in this area were well-known domestic and world recognized manufactures of chemical plant protection products, the best European breeding centers on the creation of high-yielding varieties and hybrids of vegetable crops, as well as certified seed and elite commercial farms of Ukraine on breeding grain crops and industrial crops. Clients of our company are a number of well-known Ukrainian agricultural enterprises in more than 20 regions of Ukraine and foreign investment enterprises as well.

 

Every year we regularly participate in many of Ukrainian and international exhibitions, forums and conferences. The company ‘Delta-Agro” is also a co-founder of the All-Ukrainian Seed Association “Renaissance”.

 

Since 2006, our company has launched a publishing trend that is directly related to the agricultural sector and educational work.

Today we offer a professional edition with magazine format:

-         "Vegetables and Fruits» (http://www.pro-of.com.ua/) is a monthly edition on the practical application of international experience in vegeculture and horticulture. Our magazine contains information about modern technologies of vegetables and fruits crops, news from the world breeding centers, institutes and companies, as well as information about varietal diversity and culture pomology particularities, actual reports from our correspondents on seminars, exhibitions, conferences in the field of agriculture, also an interesting editorial material about the implementation of advanced world agricultural technologies in farms and enterprises, articles about the success of producers of agricultural equipment and specialized trading companies, research organizations etc.

We believe that development path chosen by a professional team of our company will allow to be useful partner for a successful cooperation in the future.


Sincerely yours,

CEO
Sergey Berezovskiy